Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan onze website.

Voorwaarden gebruik website (disclaimer)

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt Max Cosmetics B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden van het getoonde. Ook is Max Cosmetics B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Tenzij expliciet anders is aangegeven behoren alle rechten en informatie toe aan Max Cosmetics B.V., inclusief copyrights en intellectuele eigendomsrechten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan maken inbreuk hierop. Toestemming tot het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Max Cosmetics B.V. behoudt het recht voor te allen tijde zonder nadere kennisgeving aanvullingen, verbeteringen, correcties en/of wijzigingen op deze website en deze voorwaarden aan te brengen.

 

Privacy statement

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om die informatie te verstrekken. Ook verzamelen we geen identificerende persoonlijke informatie van tandheelkundige patiënten op deze website.
Tijdens uw bezoek, zodra informatie wordt gedownload of zodra de website wordt doorgebladerd, verzamelen wij bepaalde niet-persoonlijke informatie door automatische afhandeling via onze website servers, zoals het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze website bezoekt. Deze informatie is niet te identificeren. Wij gebruiken deze informatie voor de verbetering van de website performance en de waarde van de informatieve producten die wij leveren. Tenzij dit van rechtswege geëist wordt, publiceren, geven, verkopen of verstrekken wij geen informatie over bezoekers van onze website aan anderen. We maken gebruik van softwareprogramma’s vanwege beveiligingsdoeleinden voor de identificatie van ongeautoriseerde pogingen tot uploaden, wijzigen van informatie of schade toebrengen aan onze website.

Max Cosmetics is aangesloten bij de volgende tandheelkundige kwaliteitsverenigingen: